Dataskyddsförordningen (GDPR)
Hill Holm Coaching & Consulting följer dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller from. 25 maj 2018.
Enligt dataskyddsförordningen ska du som kund få information om hur dina personuppgifter behandlas, vilket vi beskriver här nedan.

Nyhetsbrev
Du erbjuds att prenumerera på HHCC Nyhetsbrev. Då du tackat ja till detta kommer ditt namn och din e-postadress finnas i vår maillista för Nyhetsbrev.
Du kommer då att få Nyhetsbrev med tips, inspiration och erbjudanden av HHCC.
Vill du inte finnas kvar på min e-postlista för Nyhetsbrev kan du när som helts avsluta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe som alltid finns längst ned i HHCCs Nyhetsbrev.

Köp av våra tjänster
Då du köper våra tjänster registrerar och sparar vi dina kontaktuppgifter (namn, personnummer/ organisationsnummer, adress/ e-postadress) enligt bokföringslagen (minst 7 år)
Eventuella minnesanteckningar från våra möten sparas ett år efter avslutat samarbete- därefter avidentifieras dessa anteckningar.
Våra möten är alltid konfidentiella, vi kommer inte att för tredje part berätta vad våra möten innehåller, såtillvida att lagen inte kräver det.

Hantering av person- och kontaktuppgifter
De uppgifter som vi har om dig hanteras på ett säkert sätt.
Vi kommer inte sälja eller dela dina uppgifter till tredje part.
Du kan när som helst kontakta oss på [email protected] för att ta del av de uppgifter vi har sparade om dig.

Av konfidentiella skäl lämnar vi aldrig ut dina uppgifter till någon annan, såtillvida att lagen inte kräver det.

Samarbetspartners och program
Alla de program och samarbetspartners vi har följer även de GDPR