HR konsult

HR KONSULT

I en framgångsrik organisation ser man sina medarbetare som sin viktigaste tillgång. Företaget arbetar aktivt med sin företagskultur, motivation och utveckling, vilket bidrar till hållbara resultat. Att ha en bra Hr funktion lägger en bra grund och ger rätt förutsättningar för att ledare och medarbetare ska nå sina mål.

Hill Holm Coaching & Consulting har erfarenhet inom Hr, ledarskap och förändringsledning. Vi erbjuder rådgivning i strategiska och operativa frågor samt interim Hr vid tex omorganisationer, frånvaro samt föräldraledighet. 

​Vi har även erfarenhet och kan stötta företag inom dessa områden:

  • HR relaterade frågor
  • Ledarskapscoaching
  • Onboarding
  • Rekrytering
  • Rehabilitering
  • Utbildning och kompetensutveckling
Vi skräddarsyr uppdrag utifrån era önskemål och behov.

Vill du höra mer? Kontakta oss för ett första möte.