HR tjänster

HR Specialist

Medarbetarna är hjärtat i varje framgångsrik företag. På Hill Holm Coaching & Consulting  fokuserar vi på att stärka er företagskultur och öka medarbetarnas motivation. Genom att kontinuerligt utveckla och förbättra dessa områden, bidrar vi till era hållbara resultat. Att ha en bra Hr funktion lägger en bra grund och ger rätt förutsättningar för att ledare och medarbetare ska nå sina mål.

Hill Holm Coaching & Consulting har erfarenhet inom Hr, ledarskap och förändringsledning. Vi erbjuder rådgivning i strategiska och operativa frågor samt interim Hr vid tex omorganisationer, frånvaro samt föräldraledighet. 

​Vi har erfarenhet och kan stötta företag inom dessa områden:

  • HR Business Partner-stöd
  • Utveckling av företagskultur
  • Ledarskapsutveckling och coaching
  • Medarbetarengagemang 
  • Förändringsledning
  • Konflikthantering och medling

Varje uppdrag hos Hill Holm Coaching & Consulting är unikt och anpassas efter era specifika önskemål och behov.

Kontakta oss idag för att se hur vi kan hjälpa er att förvandla er organisation.